نقش عوام فریبی درمعادلات قدرت !

آورده اند که شخص لافوک گیله  می‌کرد که چرا بعضی‌ها او را قاتل و جنایتکار و شارلاتان می‌دانند درحالیکه  من کسی را می‌شناسم که حاضر است به خاطر من بمیرد

 

اخبار روز

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها

ویدیو ها

musik

musik

عقرب 30, 1395
musik2

musik2

عقرب 30, 1395
Artikel 2

Artikel 2

عقرب 30, 1395
Artikel 1

Artikel 1

عقرب 30, 1395