همه ما متهم ایم !

میگویند چرچيل صدراعظم انگلیس با يك تاكسي براي سخنراني به شبكه بي بي سي در لندن میرفت وبه راننده تاكسي گفت نيم ساعت صبر كن تا برگردم. راننده كه صدراعظم انگلیس  را نمي شناخت گفت؛ مي خواهم بروم خانه و به نطق چرچيل گوش كنم

فروتن

                 همه ما متهم ایم !
 
میگویند چرچيل صدراعظم انگلیس با يك تاكسي براي سخنراني به شبكه بي بي سي در لندن میرفت وبه راننده تاكسي گفت نيم ساعت صبر كن تا برگردم. راننده كه صدراعظم انگلیس  را نمي شناخت گفت؛ مي خواهم بروم خانه و به نطق چرچيل گوش كنم و چرچيل كه از علاقه راننده با خودش خيلي خوشش آمده بود يك سِکه  ده پوندي را به راننده  داد. راننده با ديدن سِکه ده پوندی  گفت؛ گور پدر چرچيل! تـــا صبح هم كه شده منتظرت مي مانم!
اکنون حکایت همه ما درست مانند همان راننده ای تاکسی است که قراربود چرچیل صدراعظم انگلستان را تا شبكه بي بي سي برساند . زیرا بـــا هزاران درد ودریـغ مـی بـینـیم و شـاهــدیــــم کــــه
*هردم از این باغ بری میرسد   نغزتر از نغزتری میرسد ،
می بینیم که در ودیوارمعبد میهن ما می لرزد و می گیرید ، دنیای چنان ثابت و جامعه ای چنان بسته و خون آلود ی که توگوئی زمان ایستاده است وحرکتی ندارد .من نه میدانم چگونه باید  به نسل حاضر بباورانیم بیش از سه دهه است که  آتش جنگ و خونریزی دامن  ملت و قومی را بنام دموکراسی ودیانت می فشارد و دانه های درد بسی بزرگی در مزرعه ای از تاریخ وتمدن ما می کارند  ، صمیمانه باید اعتراف کرد که نه میتوانیم برای بیان درد این ملت آواره وحکایت غم آلودی از قافله غارت شده افغانستان زبان برنده ای جوانی به اسم ادریس ستانکزی را که زخم های  ملت آواره را ازدرون تنور وطن ما بیان داشته است دریافت :
https://www.youtube.com/watch?v=T_QhhoaGhno
 وی بزبان رسا  وساده بیان میدارد که افغانستان امروزی خانه ما و شما عدالت خواهان و صلح دوستان نیست که در اینجا صلح و عدالت می خواهیم . بلکه افغانستان امروزخانه مافیا ، دزدان ،  قاتلان و  وحشی ها بوده است . درافغانستان کنونی همین امروز قاتلی چون زرداد قهرمان ملی است .
https://www.youtube.com/watch?v=ZaMvQa_XCqc
 در افغانستان امروز مرد شماره دوی مملکت شخصی چون دوستم بوده است .
 
 درافغانستان امروز وطنفروشانی چون غنی و عبدالله حاکمان من و شما اند . بحیث یک افغان و یک جوان برایم بسی جای شرم و خجالت است که یک ملت گوسفندی و خواب برده داریم . .....همین طور یک ملت خوابیده و همین طور یک حکومت خائین .!وقتی از وی پرسیده می شود که از این طور ملت چه بدست می آید ، وی دربرابر این پرسش بیان میدارد که " زور مردم زور خدا است ، کجاست زور مردم ما ؟؟ من بسیار بصورت ساده برایت میگوئیم پشتون پشت غنی میدود ،تاجیک پشت عبدالله می دود
 
ازبک پشت دوستم میدود ، هزاره پشت خلیلی ومحقق می دود . من با کمال احترام به تمامی  اهل قلم و اهالی اندیشه که پرچمدارعدالت وروشنگری اند و دعوای روشنفکری در یک جامعه عقب مانده  داشته ایم وهنوزهم داریم باید به عرض برسانم که با دریغ وتأ سف مردم بی دست وپایی افغانستان را که درجهنمی بنام وطن آبائی ما افغانستان  با جلادان و دلالان گوناگون این قرن دست وپنجه نرم میکنند و اینک در برزخی از تصمیم برسر جنازه هویت تاریخی و جغرافیاوی خویش ایستاده اند تا دراین فضای رنگین مصنوعی  و فرهنگ تحمیلی مصرفی در یک چشم بندی و فالبینی توام با امیدواری های کاذب با صدای ضعیفی از مظلومیت همه فرزندان میهن  را که در آن سرزمین به دنیا آمده ایم به کمک فرامی خوانند ، تنها گذشته ایم . نباید تعجب کرد که چرا برخی از دلالان روشنفکر نمای همچون قماربازان معتاد و شناخته شده ای که عوامل هوشیار و پنهانکار یعنی همان خناسهای وسوسه گری که در درون " خلق " وسوسه میکنند و تمامی معامله گریهای  خویش را با ضرب زبانی های سیاه خویش گره می زنند و بدینسان ته مانده های قمار یا همان چادری که برآن مشغول معامله بودند به فروش برسانند .
 
بازار مکاره صلح مجعول وواگذاریی یک قطعه خاک افغانستان !                             
در گرماگرم دروغسازی ها و سرگرمی های  بازار مکاره ای بنام صلح که نه صلح راستین در آن وجود دارد ونه هم ازآفتاب امید درآن خبری !  بلکه عده ای از مارمولک ها ی معلوم الحال معتاد بر مصرف و تفاله های از  جهاد و مجاهدین همچنان  نیروهای مجهول الهویه و مگس های دوغ "سیأ"سی هر مجلس و هر جماعت اند پس از آنکه تمامی تلاشهای شان به خرج دادند تا همزمان در چندین تشکیلات و سازمان و گروه و دستکی  حضور داشته باشند و گرانبهاترین ارزش ها وافتخارات  تاریخی و فرهنگی کشور باعظمت افغانستان را به فروش رساندند با آنهم  نتوانیستند غریزه ای اعتیاد برمصرف را اشباع کنند به سرکرده گی حاجی اکبر آغا  شخص استخباراتی و فروشنده اعلامیه های طالبان که همزمان چند تشکیلات موهوم و مجهولی را رهبری میکند و یکی از حامیان استراتیژیی
https://www.youtube.com/watch?v=GHdXytSVS8M

سازمان اطلاعات ارتش  پاکستان بوده است در کابل و با حضور چند تن از همین موریانه های استخباراتی روءس خواسته های اولیــه سازمان اطلاعــــات ارتـــش  پاکستان ISI در زیـــر چتــــــر " جبهه صلح و نجات افغانستان "چگونگی رسیدن به صلح کاذب را بیان داشتند . ازآنجمله استراتیژیی اصلی آن سازمان استخباراتی را که  دست کم واگذاریی سه ولایت مرزی افغانستان به گروه طالبان  بوده است اززبان محمد زمان مزمل  یکتن از" سیأ" سیون نامدارجهاد افغانستان  و از اعضای رهبریی جبهه وحدت ملی افغانستان برای مخالفت با پایگاه های امریکا برهبریی انجنیر احمد شاه احمدزی پس از صغری و کبری گفتن در  بیان  فضائل صلح چنین مطرح گردید .
https://www.youtube.com/watch?v=1YV7Pkd67PU
چنانچه می بینید حضرت محمد زمان مزمل که روزگاری از اعضای رهبریی و بلند پایه گان  حزب اسلامی افغانستان بود و تا اکنون نیز نه خواسته است با تشکیلات حزب اسلامی بصورت علنی اعلام مقاطعه فکری و تشکیلاتی نمایند و در دوران جهاددربرابرروسها  نیز باری همسفر سفرهای عربستان
https://www.youtube.com/watch?v=V4hzRcgIEKY
و اروپای گلبدین حکمتیاررهبر حزب اسلامی افغانستان  بود با چه زبان گنگ و اطمینان  استخباراتی سه ولایت را از کیسه خلیفه بنام صلح به طالبان واگذار می کند ؟ شاید آقای محمد زمان مزمل تصور نموده است که میتواند با این آسانی و چنین ساده گی سه ولایت مرزی افغانستان را به طالبان واگذارکرد ! به یقین که آقای زمان مزمل که اکابر جهاد و مجاهدین به حساب می آید
 
این قدر میداند که نه میتوان بخشی از خاک آبائی  کشوررا با ین سادگی و در یک نشست استخباراتی به طالبان و یا هر نیروی دیگری واگذار کرد اما اینکه شبکه های استخباراتی برای ازمائیش افکار عامه برخی مسائل حساسیت براگیزی را روی آنتن خبری و مطبوعاتی  می آورند خود هزینه های را لازم دارد که ممکن است قسمتی از هزینه های تحمیلی مصرفی را تکافو کنند .
https://www.youtube.com/watch?v=c5NvQRSb4FA
اما جالب است که از دوسال بدینسو مسأله واگذاریی سه ولایت افغانستان به تحریک طالبان گاه گاهی سرخط اخبار سرچوک و مطبوعات رسمی کشوربود .
 

* ازمخزن الاسرار حکایت ۴۸ نظامی گنجوی

 

Lizabeth's Avatar
Lizabeth پاسخ به موضوع: #126 1 سال 7 ماه قبل
salut couzin !moi, je suis pour suivre sa passion quand c’est bien réfléchi quand même ! On a vraiment l’intention de vendre notre business pour partir &lgsao;&nbqp;vaaabonder &ruquo; autour du monde avec les enfants pendant un ptit moment ! mais voilà, est ce raisonnable ? l’avenir nous l’apprendra &.gros bisous pluvieux à vous 4 !!!
Jady's Avatar
Jady پاسخ به موضوع: #29 1 سال 7 ماه قبل
Wir freuen uns riesig, dass der Stern und Fokus am Freitag über twago als eines der Top Startups in Berlin berichtet haben Viele Namen bleiben unbekannt, einige Internet-Startups aus Berlin aber sorgen international für Gerfsächsstopf. Danke!

نظر شما چیست؟

توجه:شما به مثابه یک مهمان نظر خود را درج می کنید

اخبار روز

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها

ویدیو ها

musik

musik

عقرب 30, 1395
musik2

musik2

عقرب 30, 1395
Artikel 2

Artikel 2

عقرب 30, 1395
Artikel 1

Artikel 1

عقرب 30, 1395